[Tuyển dụng] Tiến Sĩ Khoa Học Dữ Liệu tại Việt Nam – Data Scientist

Công ty chúng tôi hin đang tuyn dng v trí nhà Khoa Hc D Liu ti Vit Nam.

Nhiu d án hp dn và thách thc đang đi các bn, công ty MTI Technology s giúp bn trên con đung phát trin s nghip nhà Khoa Hc D Liu.

Liên H

Hãy liên lc vi chúng tôi qua đa ch email.


contact@ailab.mti-vietnam.vn

Công ty MTI Technology là công ty chuyên về kỹ thuật tạo ra dịch vụ và nội dung cho điện thoại thông minh giúp biến đổi và chuyển hoá cuộc sống của khách hàng. MTI viết tắt một thái độ sống: tìm kiếm sự cân bằng, hữu dụng và tiện nghi hoàn hảo cho khách hàng. Với số luợng thành viên ban đầu chỉ vỏn vẹn 20 nguời, hiện công ty chúng tôi đã có hơn 180 tài năng lớn và vẫn tiếp tục mở rộng hơn nữa. Bạn đang tìm một nơi để phát triển và thể hiện tài năng? Đây chính là bến đỗ của bạn!

Công vic

Chúng tôi đang tìm các nhà Khoa Học Dữ Liệu có thể tham gia vào các dự án sử dụng dữ liệu hiện tại để ứng dụng vào Trí Tuệ Nhân Tạo, từ đó kết hợp với những dữ liệu khác để tạo nên những giá trị mới.

Hiện nay chúng tôi đang tìm những ứng viên có kinh nghiệm sử dụng Thuật toán (Algorithms) và Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên (Natural Language Processing), Học Máy (Machine Learning), Học Sâu (Deep Learning), Mạng Thần Kinh Nhân Tạo (Neural Network), nhưng bất kì mảng nào của Trí Tuệ Nhân Tạo cũng sẽ được xem xét.

Ví D v D Liu

  • Dữ liệu hoặc hình ảnh về kết quả khám sức khỏe, phiếu khám sức khoẻ y tế hoặc khám sức khoẻ tổng quá
  • Dữ liệu về kết quả tập luyện và năng lực của vận động viê
  • Dữ liệu về hoạt động trong thời kì mang thai của phụ nữ.
  • Dữ liệu trong cuộc sống như thời tiết và điều hướ
  • Dữ liệu về văn bản như báo chí.
  • Ngoài ra, chúng tôi còn nhiều dự án khác về outsourcing/offshoring, nghiên cứu dữ liệu,…

Ví d v ng Dng

  • Bằng cách kết hợp và phân tích dữ liệu về Chăm sóc sức khoẻ như dữ liệu kết quả khám sức khỏe/ phiếu kiểm tra kết quả y tế và báo cáo sức khoẻ doanh nghiệp như báo cáo sức khoẻ tinh thần và bảng thống kê giờ làm thêm,… chúng ta có thể tìm ra các nguy cơ gây hại đến sức khoẻ ở giai đoạn sớm hơ

Ngôn ng Lp Trình

  • Python, R, MATLAB, SPSS
  • Java, JavaScript, Golang, Haskell, Erlang/Elixir là một điểm cộ

Hiện tại, ngôn ngữ lập trình chính là Python, nhưng nếu bạn biết về Lập trình Hướng Đối Tượng (Object-oriented programming) bằng ngôn ngữ Java và có kinh nghiệm sử dụng Phương Pháp Xử Lý Song Song, Đồng Thời trong ngôn ngữ Server-side sẽ là lợi thế lớn.