[Tuyển dụng] Tiến Sĩ Khoa Học Dữ Liệu tại Việt Nam – Data Scientist

Để có thể áp dụng nguyên tắc làm việc Agile – gắn kết nhân viên với nhau, khu vực làm việc với bàn ghế được sắp xếp thành nhiều nhóm nhỏ để tạo ra nhiều không gian mở cho các hoạt động nhóm khác nhau. Các cuộc họp và thảo luận nhóm sôi nổi có thể tự do sắp xếp với bảng trắng và các phòng họp cực rộng rãi,… Tại công ty MTI Technology, chúng tôi sẽ cung cấp mọi thứ để biến nơi làm việc thành những mục tiêu trong ngày như: thuyết trình, động não, xử lý vấn đề,…

Bn s rt thích làm vic ti đây!

 • Mc lương và thung cc kì cnh tranh cùng vi nhng phúc li khá
 • Xét tăng luơng 1 lần/ 1 năm.
 • Lương tháng 13 ( được trả 2 lần vào tháng 6 và tháng 12).
 • Phụ cấp hàng tháng: Ăn trưa, Xăng, cănteen nộ
 • Phụ cấp thâm niên.
 • Phụ cấp năng lự
 • Phụ cấp ngoại ngữ tiếng Nhậ
 • Bảo hiểm y tế cá nhâ
 • Thưởng giới thiệu nhân viên mớ
 • Nhiều hoạt động giải trí thú vị: CLB Tiếng Anh, CLB Thể thao, Happy Hours, Team Building.
 • Cơ hội làm việc tại Nhật Bả
 • Tham gia du lịch hàng năm, tiệc công ty.

Do s lượng đơn đăng ký nhiu, chúng tôi ch có th liên h vi nhng ng viên lt vào vòng trong.

Vui lòng liên qua email contact@ailab.mti-vietnam.vn